10/12 Spiritualistisk Julandakt med Storseans

2016–års Julandakt för barnen i Andevärlden och till förmån för barnen i Tibet/Haiti och sjuka barn på våra sjukhus. Spiritualistisk traditionsenlig ”Sunday Service” – Varvat med Svensk Jul tradition!

Med över 30 års samlad erfarenhet, erbjuder Lyztran kurser, utbildningar och konsultationer inom spiritualism, mediumskap, healing, hälsa och andlig filosofi. Vi arrangerar mediumkurser, healingkurser, kurser inom andlig, personlig och medial utveckling och hälsa, som tex qigong.

För dig som har behov av privat konsultation så har du möjlighet att boka en privatseans, andligt/ medialt samtal eller healing.

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig att utvecklas personligt, andligt och medialt. Med rötterna från den spiritualistiska läran och från gamla beprövade kunskapskällor, har vi hämtat dessa erfarenheter och vårt mål och syfte är att dela dem med dig.