Spiritualism/ Artiklar

Är Spiritualismen en religion? Nej, den är inte religionsbunden, det är en livsåskådning med andlig vetenskap i filosofisk anda med en form av religiös åskådning i grunden, i den bemärkelsen att vi tror på en Skapare. Vi erkänner en högre intelligens/Skaparen och vi styrs av de universella lagar och naturlagar

spiritualismen i sverigeVi Lever efter De sju andliga principerna som mottogs genom mediumet Emma Harding Britten 1871(England). Vilka du kan läsa mera om under ” De sju andliga principerna”. Det är principer och inga lagar. Våra insikter är att alla religionsformer talar om samma sak, det finns Ingen som är den rätta religionen, då sätter man automatiskt ögonbindel för sitt vetande.

Vi är alla andliga varelser i en mänsklig/fysisk kropp , oavsett  religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sex-orientering. Spiritualismen har förgreningar inom de flesta stora religioner, som buddistiska spiritualister eller hinduistiska spiritualister, muslimska spiritualister……

Det är inte endast förbundet den kristna läran.Du kan alltså vara ateist och fortfarande vara spiritualist.

Den kanske största skillnaden i troende om livet är att som spiritualist tror du på ett evigt liv med en evig utveckling för själen (det finns ingen död) och vår övertygelse är att du genom sk. medium också kan tala med diskarnerade själar (våra nära och kära, på andra sidan). Och att du alltid till 100% är ansvarig för ditt handlande. Det finns alltså ingen som kan göra oss syndfria och få syndernas förlåtelse.  Det man sår får man skörda (det man ger ut kommer tillbaka)

Utomlands och kanske särskilt starkt i England har spiritualismen organiserat sig som kristna spiritualistiska samfund, med  egna kyrkor för utövandet av spiritualism i kristen aspekt. Då menar jag den ceremoniella aspekten av kyrkan, det som i England kallas  "Sunday service" viket mångt och mycket påminner om en gudstjänst i den vanliga kyrkan, då tänker jag på läsandet av böner, sjungandet av psalmer (högtravande). Sen är det vissa företeelser som skiljer spiritualismen från den kristna kyrko ceremonierna; Inspirerat Tal (inspirerat från sin guide) och sedan en Clairvoyant demonstration (Seans).

I Sverige har inte spiritualistiska kyrkor haft samma genomslagskraft,det har istället bildats föreningar i många av Sveriges städer. Flertalet av dessa föreningar har gamla anor och arbetar efter kristen  spiritualistisk kyrkligt (gammal  invand) stil,än idag, som för en del kan ses charmigt och för andra högtravande.

Det är av största vikt att skilja på spiritualismen i religionen och som en livsåskådning! Som ett på bud eller livsåskådning att leva efter, det behöver alltså inte vara religionsbundet utan det följer en universell vetenskap/vetskap, med grunden att vi alla kommer från Skaparen/en högre intelligens. Vad man sedan vill benämna den intelligensen är oväsentligt. Gud –Buddha – Allah – Jehova – Skaparen…….

Att vi alla är ett med och en del av denna intelligens och förståelsen av detta!

Spiritualister tvingar inte på någon sina åsikter, spiritualismen inviterar däremot alla som av intresse och egen fri vilja, vill lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras. Spiritualismen berör alla områden av mänskligt vetande och alla mänskliga aktiviteter och uppförande. Den kan och bör studeras, analyseras och praktiseras inom alla grundläggande aspekter i livet som t. ex. vetenskap, religion, etik, moral, utbildning och social gemenskap.

 

Nedan kan ni läsa mer om spiritalism, mediumskap och healing. Klicka på bilderna för att öppna pdf i ny flik.

Spiritualismens 7 Grundprinciper