Transmedium och transmediumskap inom spiritualismen

spiritualistisk transmedium cirkel

Transmedium värt att nämna

Förr i tiden inom spiritualismen hade vi fantastiska transmedium som gav fantastiska transdemonstrationer eller sittningar av sina gåvor. Ett av andevärldens sätt att kunna nå oss och förmedla högre filosofi och kunskap, men också en kommunikation mellan nära och kära mellan världarna direkt igenom ett transmedium.

Ett av våra i Sverige stora transmedium var Carl Söderling som i 50 års tid förmedlade andevärldens talan i seans- andakter och många människor fann sin tröst i dessa seanser.

Senare hade vi även Agnes Röklander som med privatsittningar och även seanser i cirkelform, hjälpte hundratals, kanske tusentals att återförenas med sina nära och kära på andra sidan. Där anden, den nära och kära kom igenom med sin egen röst och talade med sin sitter.

Även Ernst Broberg höll hög standard på sina trans- seanser. Han var även ett fysiskt medium vilket resulterade i att hans seanser började i mentalt mediumskap, sedan blev det transtal med guider och sedan så kunde nära och kära tala igenom sk andetrumpeter (som en megafon för andarna att förstärka sina egna anderöster). Sådana trumpeter hade han flera av i sin cirkel, där flera personer samtidigt kunde ha en kommunikation tillsammans med sina andliga anhöriga, igenom dessa andetrumpeter. Trumpeten leviterade då framför ansiktet på den som anden ville prata med. Fantastiskt!

Många med mig minns även vår kära Colin Fry från England och hans guide Magnus som på senare år fanns på Ramsbergsgården tillsammans med oss. Där fick vi under många timmar lyssna till Magnus kloka ord igenom transdemonstrationer. Obeskrivligt lärorikt.

 

Vad är Transmediumskap och varför ska man utveckla det?

Transmediumskap när det är som bäst är mycket bevisbart, mer än det mentala mediumskapet, just på grund av att den andliga nära och kära kan tala direkt med sin släkting på denna sidan. De kan ha en vanligt kommunikation emellan utan att som i mentalt mediumskap måste mediumet tolka informationen som kommer. Förr var det mycket vanligare med Transmediumskap än det mentala mediumskapet, runt sekelskiftet och framåt.

Nuförtiden är det mentala mediumskapet dominerande och transmediumskapet har kommit i skymundan. Troligen på grund av tappad kunskap om hur man ska utveckla det och kanske på brist på tålamod att lägga ned den tid som det kräver att utvecklas i cirkelform.

Men vi på Lyztran försöker upplysa och pusha för detta mediumskap då vi är övertygade att det finns potentiella transmedium därute. Kanske är det du som just nu läser detta.

Ett bra sätt är att delta på en kurs i transmediumskap för att känna in om detta något för dig att utveckla. Din ande kommer tala inom dig i så fall och du kanske blir framtidens transmedium. Med rätt kunskap och handledning om cirkelarbetet för transmediumskap kan du bli ett bra transmedium.

 

Nedan följer en beskrivning om trans mediumskapet olika tillstånd

 

Trans Mediumskap = aktivt till passivt mediumskap

Trans är troligen den svåraste formen av mediumskap, då du som människa måste frångå det naturliga sättet att vara. Vi människor är av naturen väldigt nyfikna och vill ha kontroll över vår situation. Med trans handlar det att göra totalt tvärt om, att släppa kontrollen till en extern andekontroll och att inte vara nyfiken på dess innehåll, det gäller att sätta sitt eget sinne åt sidan för att släppa in någon annans. Men det är också en underbar gåva att utveckla och i sin fulla glans kan ge mirakulösa svar och hjälp till mänskligheten, och till sörjande enskilda individer.

Det handlar om att blanda sina energier och bli ett med sina andliga kommunikatörer, utan egen inblandning. Det är också troligtvis den närmsta formen av kommunikation, emellan mediumet och sin guide.

Det finns inte bara ett stadium i transen utan flera olika nivåer som varierar från väldigt lätt trans (överskuggning), där mediumet är fullt medveten om vad som sker till djup trans, där mediumet har väldigt lite eller inget medvetande om det som kommunicerats. Det finns naturligtvis variabler emellan dessa 4 stadier som presenteras nedan.

 

Här kommer nu att presenteras de 4 förändrade medvetande tillstånden:
1) Överskuggning

I denna form av kommunikation har den andliga guiden eller kommunikatören, dragits sig väldigt nära till mediumet. Här är mediumet fullt medveten om vad som sker och ger sin tillåtelse till det och det är denna tillåtelse som gör att guiden tillåts att komma nära och influera mediumet. Han eller hon kommer då att kunna prata åt den kommunicerande guiden. Rösten kommer att vara mediumets men orden kommer att vara guidens. Noteras kan att här kan mediumets sinne starkt påverka meddelandet. Här hittar du former som inspirerat tal eller inspirerad skrift eller konst. (Här ligger också amerikanarnas channeling)

2) Lätt trans

I denna form av kommunikation har guiden och mediumet kommit ännu närmare och blandar sina energier. Mediumet känner av sin kommunikatör mera fysiskt. Här är mediumet fortfarande medveten och kan lätt och fortfarande starkt påverka kommunikationen. Här är också kontakt med mediumets undermedvetna och överjaget som kan influera mediumet till att vilja tala och röra sig, vilket kan förväxlas med transkontroll. I detta stadium är det viktigt att allt skräp kommer ut så att den genuina kommunikationen kan ta sig igenom. I detta tillstånd kan mycket fin kommunikation ta form som ovan och i privata sittningar.

3) Kontrollerad trans eller full trans (passivt)

I denna form av kommunikation har mediumet sitt medvetande med, men separerat. Mediumet står vid sidan om och följer kommunikationen men påverkar och registrerar den inte (åskådare). Det är som att stå bredvid med näst in till oförmögen att påverka kommunikationen. Här kan dock mediumets trosuppfattningar och övertygelser slå igenom i kommunikationen. Här ser man mera fysiskt karaktärsdrag och förändring av röst av mediumet. Mediumet minns kommunikationen mycket vagt efteråt eller att det är som att försöka minnas en dröm. Mediumet minns bitvis eller inte alls. I detta tillstånd kan fantastiska förmågor utvecklas som t ex automatisk skrift, andlig konst, transhealing och naturligtvis transtal.

4) Djup trans (passivt)

I denna form av kommunikation kan guiden tala igenom mediumet utan påverkan av mediumets sinne. Anden/guiden talar genom mediumet med egen röst, ansikte och kroppshållning ändras. Man ser andens karaktär igenom mediumet. Här är mediumet oftast inte medveten om vad som talas om igenom mediumet och här kan stora skillnader i vad mediumets trosuppfattning eller kunskaper är, komma fram. I dessa tillfällen kan fantastisk kunskap och läror/filosofier komma fram.

Här finner vi också gåvor som fysisk mediumskap och då är till och med kommunikationen oberoende av mediumets röst och projicerar sin röst direkt i rummet ”oberoende direktröst” (användande av mediumets röstorgan för att återskapa en röstbox att tala igenom), fysiska materialisationer och andra fysiska fenomen. Här kliver mediumets eget medvetande åt sidan Här kommer mediumet sällan ihåg vad som hänt efteråt eller inte alls. Denna form av medvetande tillstånd tar oftast år av utveckling för att komma till. Under tiden kommer du som nått fulltrans att pendla mellan fulltrans och djuptrans, tills du nått din fulla utveckling.

 

Vad du först bör tänka på i utvecklandet av trans eller fysiskt mediumskap:

Trans och fysiskt mediumskap är något som tar lång tid att utveckla (åratal 5-20år) och det ska utvecklas i cirkel med goda intentioner och intresse, ej ego centrerat. Rekommendationer är att först ha utvecklat mentalt mediumskap så du vet skillnaden mellan mentalt mediumskap och trans mediumskap.

Intresserad av att utveckla transmediumskap på en kurs? Läs mer om våra kurser i trans och fysiskt mediumskap här>>

 

Av: Jane Lyzell

© Lyztran

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.