Varför och när kontaktar andevärlden oss? Och föds barn till medium?

Andevärlden ger sig till känna   Jag får ju en hel del förfrågningar från människor som inte förstår varför andevärlden kontaktar dem. Andar ifrån andevärlden kommer först och främst i kärlek till den individ de vill få kontakt med. Endast kärleken emellan världarna gör att de drar sig nära, då jorden vibrerar i en mycket Läs mer

Betraktaren

Att stanna upp och betrakta Jag blev betraktaren och fann sanningar om livet. Jag stannade upp i livet och blev betraktaren, jag observerade andra i livet och i sociala medier. Jag försökte att inte värdera eller ifrågasätta det jag såg, utan endast observera och detta blev mitt resultat efter ca 4 månaders betraktande. Tilläggas kan Läs mer

Andlig Stress

Känner du andlig stress i vårt moderna samhälle? Idag finns det så mycket andlig upplysning i böcker, tv, sociala medier, Facebook, Zoom, mm. Internet fullständigt svämmar över av andlighet och medialitet. Hur ska man hinna med allt flöde och sovra vad som är rätt och fel? Ingen lätt fråga. Hur gör du själv?  Det är Läs mer

Transmedium och transmediumskap inom spiritualismen

Transmedium värt att nämna Förr i tiden inom spiritualismen hade vi fantastiska transmedium som gav fantastiska transdemonstrationer eller sittningar av sina gåvor. Ett av andevärldens sätt att kunna nå oss och förmedla högre filosofi och kunskap, men också en kommunikation mellan nära och kära mellan världarna direkt igenom ett transmedium. Ett av våra i Sverige Läs mer

Att söka bevis för själens överlevnad…

Ett mediums uppgift Som spiritualistiskt medium är just själens överlevnad från den fysiska döden, det som är vår strävan att bevisa i alla våra seanser vi gör, likväl som privata seanser. Att Anden lever vidare i andevärlden. För att man ska kunna få vetskapen om det igenom ett mediums seanser, så är bevisföringen det viktigaste Läs mer