Andlig Stress

Känner du andlig stress i vårt moderna samhälle? Idag finns det så mycket andlig upplysning i böcker, tv, sociala medier, Facebook, Zoom, mm. Internet fullständigt svämmar över av andlighet och medialitet. Hur ska man hinna med allt flöde och sovra vad som är rätt och fel? Ingen lätt fråga. Hur gör du själv?  Det är Läs mer