Om Colin Fry

Colin Fry har lämnat jordelivet

Colin kom att vara en betydande person i våra liv, särskilt då vi arbetade mycket tillsammans på Ramsbergsgården under 12 år.  Han var en av världens mest välrenommerade medium och healer när han levde. Colin hade en otrolig kunskap vad gällde spiritualism, mediumskap och healing. Alla vi som hade förmånen att delta på någon av hans många kurser, minns den karisma och glöd han hade och som gjorde att många fick inspiration att fortsätta sin utveckling vidare. Jane Lyzell började gå kurser och utbildning för Colin redan 1999. Med stolthet bär också Jane lärarcertifikat, medium- och healingcertifikat från Colin Fry och hans ICSSH - International College of Spirituals Science & Healing.

Vår vän, lärare och mentor Colin Fry har nu gått över till andra sidan efter en intensiv period av kamp mot sin svåra lungcancer. Vi har så många fantastiska minnen med Colin tillsammans med många av er därute och vi kommer att minnas det för evigt.

Allt verkar ha gått ganska snabbt , så vi är ändå glada för hans själ nu får vila i frid utan den smärta han led av.
Jane, som under många år haft Colin både som lärare och stått vid sidan om honom under hans kurser, har delgett en del information via Facebook som ni kan läsa här>>

Vi vill med detta meddelande hedra hans minne och återigen tacka honom för den tiden han gav oss alla på den här sidan.

Colin Fry has left the earthly life. 

Colin was a significant person in our lives, especially when we worked a lot together at Ramsbergsgarden for 12 years. He was one of the world's most reputable medium and healer when he lived. Colin had an incredible knowledge of spiritualism, mediumship and healing. All of us who had the privilege of attending one of his many courses, remember the charisma and glow he had which inspired many to continue their development. Jane Lyzell began her education for Colin in 1999. With pride, Jane also carries the teacher's certificate, medium and healing certificate from Colin Fry and his ICSSH - International College of Spirituals Science & Healing.

Our friend , teacher and mentor Colin Fry has now gone over to the other side after an intense period of fighting against his severe cancer. We have so many fantastic memories with Colin along with many of you out there and we will remember it forever.

Everything seems to have gone rather quickly , so we are still happy for that his soul now get to rest in peace, without the pain he suffered .
Jane, who for many years, had Colin both as a teacher and stood by him during his lesson , has shared some information via Facebook as you can read here >>

We want this message to honor his memory and once again thank him for the time he gave all of us on this side .